Vůdce naší milované země

Včera jsem byl zvolen prezidentem naší milované země. V podstatě se ze mě stává nejdůležitější člověk v naší republice. Je to pro mě čest, úcta a zároveň je to pro mě břímě, ale také úděl, kterého jsem hoden jedině já. Budu této zemi vládnout jako pravý racionální vůdce, kde mi logika a rozum budou oporou a kde všichni budeme vzkvétat společně.

Musím přiznat, že je pro mě trochu nepochopitelné, jaktože 40% voličů nevidí logiku a rozum jako prioritu, jako jedinou pravdu, která nás všechny vyvede ze všech nesnází a problémů. Věda je přece tak fascinující a především odráží přírodu a lidské chování. Proto je pro mě naprosto nepochopitelné, až neslýchané, jaktože žije v naší zemi tolik nevzdělanců. Proti tomuto musíme řádně zakročit.

Jak jsem již zmínil v mém programu, hodlám všechny vysoké politické posty obsadit pouze vzdělanými vědci, lidmi co jedině prosazují pravdu. Například můj protikandidát si dovolil tvrdit, že já, pokud budu zvolen, tak nastolím tyranii. Tohle je jasný příklad toho, proti čemu já razantně bojuji a co odmítám. Lež! Už před volbami jsem jasně říkal, že budu dělat pouze taková rozhodnutí, která lid chce a vyžaduje. Já jsem přece jeden z lidu. Já, člověk, kterému bylo svěřeno těžké břímě a který je jako jediný hoden tohoto postu, sleduji výzkumy, studie a všechny vědní obory a vím, co lidé chtějí.

Jedním ze stěžejních bodů mého programu je segregace, protože z výzkumu vyplývá, že lidé, kteří mají svoji národní hrdost jsou více cílevědomí a tím pádem i šťastní. Naše země potřebuje šťastné lidi. Navíc, začleňování ostatních národností do našeho systému stojí peníze a úsilí. Tyto prostředky mohou být využity vhodněji a to ve prospěch spokojenosti našeho lidu. Musíme si vymezit své hranice a být hrdí na to kdo jsme.

Dalším ze stěžejních bodů je fakt, a to je nepopiratelné, nezvratitelné a výzkumy to potvrzují, že nejvíce efektivním způsobem vlády je absolutistický režim. Je to další logický krok k prosperujícímu a úspěšnému státu a národu. Abychom upevnili svoji pozici mezi ostatními státy, musíme navázat spojení s národy, které tuto jasnou a pokrokovou volbu již učinili a musíme se od nich učit. Všechny tyto kroky jsou logické a racionální a já, nově zvolený svrchovaný vůdce naší milované země, zajistím, abychom se všichni měli dobře.