Podmínky virtuální reality

Ve světě se každým dnem objevují nové důkazy o tom že existuje spousta lidí, kteří jsou nespokojení se svými životy. Propadají různým závislostem ať už na alkoholu, hazardních hrách nebo i na počítačových hrách. Všechny závislosti jsou svým způsobem úniky od reality. Co když vám ale řeknu, že existuje řešení, ve kterém můžete být každý den někým jiným, žít někde jinde a dělat pokaždé něco jiného a nového? Nemusíte od reality utíkat, můžete si ji každý den tvořit k obrazu svému…

Výborně! Myslím, že můžu tyhle marketingové řeči přeskočit, protože jste právě podepsali smlouvu a můžeme přejít na samotnou zkoušku virtuální simulace reality od firmy VisiSimVR. Následujte mě.

Nyní se zde prosím pohodlně posaďte a naši roboti na vás nasadí naše VR zařízení. Ve smlouvě je všechno popsané, takže se nemusíte bát něčeho, o čem byste nevěděli. Já jenom připomenu, že nyní máte na sobě nainstalováno naše VR zařízení a právě dochází ke kalibraci. Od této chvíle se nemůžete hýbat, váš zrak a čich už také v reálném světě nefungují a jediné co je ještě schopno vnímat je sluch. Proto si dovolím ještě pár úvodních slov.

Jak jste si mohli prve všimnout, všechny osoby připojené k simulaci se fyzicky nacházejí v obrovské podzemní hale se spoustou konstrukčně upravených křesel. Této hale odborně říkáme podzemní gatoda. O každého fyzického člověka se v gatodě starají roboti a nanoboti. To znamená, že když se chce hráč v simulaci najíst, roboti a nanoboti se v reálném světě postarají o skutečný přísun jídla a stejně tak to funguje s běháním, plaváním, vyměšováním a podobně. Pro ty zvědavé z vás, v případě pohlavního styku a sexuálních praktik s hráčem v simulaci vás v realitě také obsluhují roboti. Ale nebojte se, v simulaci nic nepoznáte a vlastně ani si nic nebudete z reálného života pamatovat. V tom tkví naše kouzlo.

Fungování podzemní gatody je přísně střežené a před veřejností jsou tyto prostory skryté a pro hráče v simulaci naprosto nepodstatné. Jediná podstatná věc pro fyzickou osobu je podepsaná smlouva, kde jsou popsány všechny pravidla a vztahy mezi hráčem a provozovatelem virtuální simulace reality společností VisiSimVR. Smlouva detailně řeší každou možnou podmínku a pravidlo jak v simulaci tak v prostorách gatody. Kdokoli kdo vstoupí do podzemní gatody musí písemně se smlouvou souhlasit a zároveň je tomuto člověku velmi důrazně doporučeno, aby celý obsah smlouvy, všech 2 638 666 stran textu, pečlivě přečetl, protože smlouva řeší spoustu etických, společenských, majetkových, filozofických, vládních, národních a mnoho jiných otázek, kterým je nutno velmi dobře porozumět. Proto pevně věřím, že jste si smlouvu pečlivě přečetli.

Mimochodem, je naprosto pozoruhodné, že takto, dovolím si říci, životně důležitý dokument mají skoro všichni návštěvníci přečtený během, doslova, několika minut. Všichni jste automaticky skočili na poslední list a bezmyšlenkovitě podepsali všechny smluvní vztahy. Samozřejmě že za to může moje působivá úvodní řeč, o tom rozhodně není pochyb. Přesto kdyby vám nějaká podstatná informace unikla, poslouchejte mě dále.

Pro mě, jako člověka který se podílel na tvorbě smlouvy, jsou obzvláště zajímavé otázky ohledně narození člověka a zároveň také jeho zánik.
Například v případě smrti, pokud byl hráč v simulací víc než 10 let, tak jeho tělo a všechen reálný a virtuální majetek připadá firmě VisiSimVR a to na základě ustanovení smlouvy ze strany 438 563 kapitoly 83 620 a odstavce 14 398. Dále je také psáno, že pokud byl člověk připojený k simulaci méně jak 10 let potom tělo patří pozůstalým, ale ostatní záležitosti jako například majetek – reálný nebo virtuální – je vypořádán na základě rozhodnutí, které fyzická osoba učinila v simulaci. Může se také stát, že hráč zemře a zbydou mu dluhy na jeho jméno. Potom společnost VisiSimVR má plné pravomoce tyto dluhy vymáhat jak ve virtuálním tak reálném světě po pozůstalých nebo věřitelích zesnulého člověka. Je také možné, že hráč za doby své simulace učinil rozhodnutí, která jsou vymahatelná pouze virtuálně, ale jelikož věřitelé nebo pozůstalí nejsou v době vzniku pohledávky připojeni k simulaci, tak potom společnost VisiSimVR má plné pravomoce tyto osoby předvolat do podzemní gatody a připojit je k virtuální simulací reality za účelem plnění závazků. Každá osoba v podzemním gatodu musí být bezpodmínečně připojena do simulace a musí konat tak na základě ustanovení a povinností vyplývajících ze smlouvy. Tímto se dostáváme do teritoria vážnějších etických otázek zvláště pro ženy. Víme, že podle smlouvy každá osoba přítomná v gatodě musí být připojená do simulace, to znamená včetně fyzických osob, které byly zplozené v rámci fyzického kontaktu mezi dvěma připojenými hráči k simulaci kteří se nacházejí v podzemní gatodě. Jelikož simulace virtuální reality ještě nepodporuje zrakové vnímání pro novorozence a stejně tak jemnou motoriku pro matky, je proto v reálném světě matkám předkládána náhražka místo dítěte a o dítě se starají roboti a nanoboti. V Simulaci však matka nepozná zda se jedná o její živé dítě, maketu nebo dítě úplně někoho jiného. O novorozence je pečováno s láskou a podle řádných protokolů a pravidel, které jsou stanoveny podle smlouvy. Příbuzní nebo jiné osoby v úzkém vztahu k novorozenci se samozřejmě mohou kdykoliv připojit k simulaci a sdílet tak s ním všechny důležité životní momenty.

Všiml jsem si, že někteří z vás se mentálně pokoušejí odporovat našim nanobotům. Musím vás upozornit, že pokud se to stane ještě jednou, tak podle smlouvy vám bude účtována příslušná částka za poškozování majetku firmy VisiSimVR. Byli jste varováni, smlouva na straně 764 123 jasně říká, že “simulace není perfektní, stejně tak jako není perfektní realita.”

Abych nezapomněl, podmínky virtuální reality popsané ve smlouvě jsou rozsáhlé a řeší spoustu morálních konfliktů, avšak naše firma VisiSimVR překročila hranice reality a udělala z ní přežitek. A proto si můžeme dovolit nastolit vlastní podmínky virtuálního světa ve kterém nyní žiji skoro všichni vyspělí lidé na světě. Pokud by ještě někdo pochyboval, závislost na virtuální simulaci reality je pro nového uživatele okamžitá a absolutní a proto vás všechny jménem společnosti VisiSimVR vítám do nového života.